Autoriteit Persoonsgegevens

Met attestatiedevita.nl® verzorgt GDPS Group B.V. voor bedrijven in de financiële sector het proces rondom het opvragen van de levensbewijzen.

Bij de uitvoering van dit proces is het noodzakelijk dat GDPS Group B.V., van de bedrijven die van onze diensten gebruik maken, de beschikking krijgt over persoonsgegevens van de klanten van deze bedrijven. Omdat de uitwisseling van persoonsgegevens aan strikte voorwaarden moet voldoen, worden wij voor elke klant apart aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Met deze aanmelding zijn wij geautoriseerd om de persoonsgegevens van de klanten van dat bedrijf te mogen inzien en te gebruiken voor communicatie en de afhandeling van het proces.

Voor meer informatie over bescherming van persoonsgegevens in het algemeen of uitwisseling van persoonsgegevens tussen bedrijven in het bijzonder gaat u naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl